facebook-pixel-image
 

Έλα στην ομάδα μας

Στην Novacel Hellas προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων απασχόλησης και συνεργασίας σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Οι θέσεις αυτές αφορούν κατά βάση τα κεντρικά μας γραφεία στα Καλύβια Θορικού, όμως η εταιρεία μας αξιοποιεί και θα αξιοποιεί συνεχώς και σε μεγάλο βαθμό και το θεσμό της υβριδικής απασχόλησης, με συνδυασμό δια ζώσης εργασίας και τηλεργασίας.

Αν θέλεις και εσύ να ανακαλύψεις την πρόκληση να είσαι μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω της ακόλουθης φόρμας υποβολής στοιχείων. Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η διάθεση για μάθηση, η αυτοπρωτοβουλία και η επαγγελματική ακεραιότητα.

Θέσεις εργασίας

Marketing Assistant (VS-MARCOM-MARASSIST-NH-04-22) - Ενεργή Θέση

Ενεργή θέση: Ναι

 

Αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα: Marketing και Επικοινωνίας

Τελευταία ανανέωση: 08/04/2022

 

Βασικά στοιχεία προφίλ υποψηφίου

 • Οργανωτικό άτομο με στοχοπροσήλωση και στρατηγική σκέψη.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ευελιξία σε δυνητικές αλλαγές.
 • Κριτική αντίληψη ανάλυσης δεδομένων και καταστάσεων.
 • Σημαντική θέληση για συνεχή εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου του.
 • Εχεμύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Ακαδημαϊκό προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο, Ιδ. Κολλέγιο) στο πεδίο του Marketing ή/και επικοινωνίας.
 • Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος ή επιπλέον κατάρτιση θα κριθεί επιπλέον προσόν.
 • Σημαντικό προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πιστοποιήσεων ή η ολοκλήρωση τυχόν courses σε επίπεδο On-line Marketing (Content creation, SEM, GDN, SEO, Social Media, κ.ά.).

Λοιπές δεξιότητες υποψηφίου

 • Άριστη γνώση Advance: (Microsoft Office [κυρίως Word, Excel, PowerPoint]).
 • Γνώσεις Web & Art Design: (Adobe Suite [κυρίως Photoshop, Illustrator, In Design]).
 • Βασικές γνώσεις Front & Back end Development: (CMS, HTML5, CSS, UX Design).

Επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον ευρύτερο τομέα του Marketing.
 • Τυχόν προϋπηρεσία σε αντικείμενο Marketing σε βιομηχανικούς κλάδους, ενδεικτικά: (Μηχανημάτων, συσκευασίας, Logistics, εταιρείες τροφίμων, χημικών, χρωμάτων, δομικά υλικά, κ.ά.), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Βασικές αρμοδιότητες της θέσης εργασίας

 • Υλοποίηση ενεργειών που έχουν καταγραφεί μέσα από την οριοθετημένη στρατηγική και το Marketing Plan της εταιρείας.
 • Διενέργεια συμπληρωματικών ενεργειών Marketing και επικοινωνίας που συμβάλλουν στην επίτευξη των εμπορικών στόχων (π.χ. πωλήσεις, προσφορές, brand awareness, αύξηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, κ.ά.).
 • Ανάπτυξη λειτουργικών τακτικών Οn-line Μarketing προβολής και διαχείριση των On-Line καναλιών Marketing & Επικοινωνίας της εταιρείας, καθώς και διαχείριση του E-Shop της εταιρείας (ανέβασμα προϊόντων, κ.ά.).
 • Υλοποίηση ενεργειών προβολής της εταιρείας σε Off-line (ATL, BTL) & On-line επίπεδο (π.χ. SEO, SEM, GDN, Social Media, Mobile Marketing, κ.ά.), σε συνεργασία και με τη διαφημιστική εταιρεία.
 • Παραγωγή περιεχομένου (Copy & ART) για τα έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά μέσα εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας (διαφημιστικά έντυπα, web banners, υλικό website, κ.ά.), σε συνεργασία και με τη διαφημιστική εταιρεία.
 • Συμμετοχή σε δράσεις product Marketing και επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού, με σκοπό τη λήψη και χρήσιμου λήψη υλικού επικοινωνίας και την αντίστοιχη προσαρμογή αυτού στις διαφημιστικές ανάγκες της εταιρείας (π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια, δελτία τεχνικών προδιαγραφών, Media guidelines, κ.ά.).
 • Εξαγωγή αναφορών ανάλυσης big data σε επίπεδο έρευνας αγοράς, έρευνας ανταγωνισμού και πελατών επί των υλοποιούμενων ενεργειών Marketing της εταιρείας.
 • Υποστήριξη του τμήματος εσωτερικών πωλήσεων, αλλά και του τμήματος εξωτερικών πωλήσεων, σε επίπεδο προετοιμασίας υλικού για εμπορικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Λοιπές συμπληρωματικές παροχές σε τακτά χρονικά διαστήματα και οριοθετημένες συνθήκες.
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης.
 • Σημαντικές προοπτικές απόκτησης νέας γνώσης, σε άριστο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης σε πολυσχιδείς κλάδους και αντικείμενα εργασιών.
 • Μεγάλη ευελιξία συνθηκών εργασίας, με συνδυασμό τηλεργασίας (ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες του Κορωνοϊού [πάντα στο πλέον και τον όσον ορίζει η κείμενη νομοθεσία]) και δια ζώσης επαγγελματικής απασχόλησης.
 • Μόνιμη θέση parking οχήματος.

Συμπληρωματικό στοιχεία θέσης εργασίας

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Το στέλεχος θα αναφέρεται στον Δ/ντη Marketing & Επικοινωνίας.
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσεις εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

Διαδικασία αίτησης, εμπιστευτικότητα και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε αποστέλλοντάς το στο: (VSsuccesscareer@novacel.gr), με θέμα του e-mail τον τίτλο θέσης, είτε μέσω του σχετικού συνδέσμου: (novacel.gr/join-our-team).
 • Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα και η αποστολή του βιογραφικού σας θεωρείται ως αποδοχή των κάτωθι όρων:
  • Με βάση όσων αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, δεξιότητες και προφίλ), θα εκτιμηθεί από την εταιρεία το ενδιαφέρον σας στην αξιολόγηση για την κάλυψη της θέσης, για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές.
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στα αρχεία της εταιρείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Εφόσον δεν έχουμε τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σας δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους.
  • Μετά την πάροδο των 12 μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Εφόσον τότε θα επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, θα είναι αναγκαίο να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
  • Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας τους και δεν τα διαβιβάζει χωρίς πρότερη ειδοποίησή σας, σε άλλα εξωτερικά μέρη (συνεργάτες, κ.ά.). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας), παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό σας αίτημα στο: (info@novacel.gr).
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και 30/04/2022.

Τεχνικός Πωλήσεων για Α’ ύλες και μηχανήματα προεκτύπωσης (φλεξογραφία, letterpress, τσιγκογραφία), για Ελλάδα και εξωτερικό (NH-02-22) - Ενεργή Θέση

Ενεργή θέση: Ναι

 

Αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα: Τμήμα Εκτυπωτικών & Προεκτυπωτικών Λυσεων (PPS)

Τελευταία ανανέωση: 03/02/2022

 

Βασικά στοιχεία προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών όπως και προϋπηρεσία σε ανάλογα προϊόντα είναι προτιμητέα αλλά όχι απαραίτητα
 • Υψηλή προσήλωση στην ικανοποίηση των πελατών και με πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες σε πολλαπλά επίπεδα με τους πελάτες και τους προμηθευτές
 • Έντονος προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και δυνατότητα να θέτει και να ακολουθεί προτεραιότητες
 • Ως άνθρωπος διαθέτει οργανωτικό πνεύμα, έχει δομημένη σκέψη και «προλαμβάνει παρά θεραπεύει» καταστάσεις
 • Υψηλές αναλυτικές ικανότητες καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και γρήγορης εκμάθησης τεχνικών δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση άλλων γλωσσών επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Πολύ καλή χρήση ΙΤ εφαρμογών (Windows, Office 365, ERP, CRM κλπ).
 • Ικανότητα ως πρόσωπο και διάθεση για πλήρη σύμπλευση με την εταιρική κουλτούρα που εν γένει δίνει απόλυτη έμφαση:
  • στο ομαδικό πνεύμα.
  • στην ηγεσία και αυτοπρωτοβουλία.
  • στην διαρκή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη μέσα από την εταιρία.
  • στην εκτέλεση των καθηκόντων του με ηθικό τρόπο.

Τι προσφέρει η εταιρεία

 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Λοιπές συμπληρωματικές παροχές σε τακτά χρονικά διαστήματα και οριοθετημένες συνθήκες.
 • Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης.
 • Σημαντικές προοπτικές απόκτησης νέας γνώσης, σε άριστο περιβάλλον εργασίας με προοπτικές συνεχούς εξέλιξης σε πολυσχιδείς κλάδους και αντικείμενα εργασιών.
 • Μεγάλη ευελιξία συνθηκών εργασίας, με συνδυασμό τηλεργασίας (ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες του Κορωνοϊού [πάντα στο πλέον και των όσων ορίζει η κείμενη νομοθεσία]) και δια ζώσης επαγγελματικής απασχόλησης.
 • Μόνιμη θέση parking οχήματος.

Συμπληρωματικά στοιχεία θέσης εργασίας

 • Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόληση.
 • Το στέλεχος θα αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμήματος εκτυπωτικών & προεκτυπωτικών λύσεων (PPS).
 • Σε πρόσκληση για συνέντευξη θα κληθούν αυστηρά μόνον όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της θέσεις εργασίας.
 • Οι τελικοί υποψήφιοι για τη θέση εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

Διαδικασία αίτησης, εμπιστευτικότητα και όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, είτε αποστέλλοντάς το στο: (VSsuccesscareer@novacel.gr), με θέμα του e-mail τον τίτλο θέσης, είτε μέσω του σχετικού συνδέσμου: (novacel.gr/join-our-team).
 • Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα και η αποστολή του βιογραφικού σας θεωρείται ως αποδοχή των κάτωθι όρων:
  • Με βάση όσων αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα (προσόντα, δεξιότητες και προφίλ), θα εκτιμηθεί από την εταιρεία το ενδιαφέρον σας στην αξιολόγηση για την κάλυψη της θέσης, για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές.
  • Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στα αρχεία της εταιρείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση σας για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Εφόσον δεν έχουμε τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση σας δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους.
  • Μετά την πάροδο των 12 μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία μας. Εφόσον τότε θα επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, θα είναι αναγκαίο να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
  • Η εταιρεία σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαχειρίζεται τηρώντας τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και προστασίας τους και δεν τα διαβιβάζει χωρίς πρότερη ειδοποίησή σας, σε άλλα εξωτερικά μέρη (συνεργάτες, κ.ά.). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διαγραφή, διόρθωση ή τροποποίηση των στοιχείων σας), παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό σας αίτημα στο: (info@novacel.gr).
 • Αιτήσεις υποψηφίων γίνονται δεκτές έως και 31/01/2021.