Εκτυπωτικές Λύσεις Offset

Προϊόντα για τις ανάγκες εκτύπωσης και παραγωγής, στην αγορά της λιθογραφίας (εμπορική εκτύπωση) και κυτιοποιίας (χάρτινη συσκευασία). Ειδικές λύσεις με προδιαγραφές για την συσκευασία τροφίμων και ποτών.