Προεκτυπωτικά Μηχανήματα

Προεκτυπωτικά μηχανήματα για την παραγωγή εκτυπωτικών πλακών (κλισέ) φλεξογραφίας & letterpress.